Własnoręcznie sporządzony testament

Istotą testamentu własnoręcznego jest to, że osoba która chce go sporządzić spisuje swoją wolę na piśmie i dokument ten podpisuje. Testament notarialny musi spełnić szereg wymogów, aby zachowana była jego ważność. Powinien być sporządzony w kancelarii notarialnej, chyba, że spadkodawca jest osobą chorą i nie może do niej dotrzeć.

Obowiązkiem notariusza jest ustalenie  tożsamości testatora oraz sprawdzenie, czy ma pełną zdolność do czynności prawnych i czy działa on świadomie. Testator powinien złożyć także podpis lub tuszowy odcisk, jeśli nie jest w stanie się podpisać.

Pomimo faktu, iż moc prawna obu testamentów jest jednakowa, testament w formie notarialnej ma wiele zalet – jego oryginał przechowywany jest u notariusza, tym samym możliwe jest jedynie wydanie jego wypisu, w postępowaniu spadkowym praktycznie nie można podnieść zarzutu zafałszowania treści testamentu, co przy postępowaniu na podstawie testamentu własnoręcznego, rodzi konieczność prowadzenia ekspertyz grafologicznych, przy testamencie sporządzanym przed notariuszem odpada też zarzut, że osoba, która testament sporządzała, działała pod presją innej osoby lub też nie była świadoma tego, co robi. Ponadto przy sporządzaniu testamentu przez notariusza są wyjaśniane przez niego wszystkie niejasności i wątpliwości.

Dokumenty, takie jak testament, przygotujemy dla Państwa w naszej kancelarii notarialnej na Woli.

 

Podobne artykuły: