mapa strony    
   

Kancelaria Notarialna
Ewa Kuśmierowska
Notariusz

 
  »  kancelaria notarialna »  czynności notarialne »  taksa notarialna »  akty prawne »  kontakt »  mapa dojazdu

spisywanie protokołów

Notariusz sporządza protokoły w formie aktu notarialnego. Protokoły sporządzone przez notariusza podzielić można na dwie zasadnicze grupy:

  • protokoły walnych zgromadzeń osób prawnych (spółek, spółdzielni, organizacji społecznych, stowarzyszeń), sporządzane w przypadkach prawem przewidzianych. Prawem takim może być nie tylko prawo powszechnie obowiązujące, lecz również umowy, statuty, regulaminy lub inne akty wewnętrzne tych osób prawnych, uchwalone przez ich członków lub założycieli. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, protokół taki podpisuje przewodniczący zgromadzenia oraz notariusz. W praktyce notarialnej najczęściej spotyka się protokoły zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
  • protokoły sporządzane w celu stwierdzenia przebiegu czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne - tytułem przykładu wskazać można sytuację, gdy w dniu zastrzeżonym dla zawarcia umowy przyrzeczonej, w kancelarii notarialnej stawia się tylko jedna strona umowy przedwstępnej, która żąda stwierdzenia nieobecności drugiej strony w celu udokumentowania, która z nich swojego zobowiązania nie wykonała.
 
   
 
Kancelaria Notarialna
Ewa Kuśmierowska & Aneta Sitnicka-Urbaniak
spółka cywilna
ul. Ogrodowa 49A lok. 1; 00-873 Warszawa Wola
tel.: 22 241 20 14
fax: 22 241 20 15
tel.: 22 612 30 95
fax: 22 612 38 25
tel. kom. 504 083 192
tel. kom. 601 266 748
e-mail: kusmierowska@notariusze.waw.pl
e-mail: sitnicka@notariusze.waw.pl
 
© 2015 Kancelaria Notarialna - Ewa Kuśmierowska & Aneta Sitnicka-Urbaniak