Pełnomocnictwo przy wyjeździe za granicę

za granicę

Osoby, które planują dłuższy wyjazd za granicę powinny rozważyć udzielenie pełnomocnictwa do działania w swoim imieniu innej osobie, do której mają zaufanie. Czynność prawna dokonana przez pełnomocnika w ramach jego umocowania wywołuje skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

Pełnomocnictwo może być udzielone w różnych formach. Sprawdzoną formą jest akt notarialny.

Mocodawca może dokładnie i bez wątpliwości określić zakres umocowania oraz rodzaj pełnomocnictwa (np. ogólne, szczególne lub do pojedynczej czynności) oraz osobę pełnomocnika. U naszego notariusza Warszawa, koszty takiej czynności to kwota do 150 zł.

Podobne artykuły: