Umowa o dożywocie a umowa darowizny

umowa na dożywocie

Czy umowa o dożywocie i umowa darowizny z ustanowieniem służebności mają taki sam skutek? Obydwie umowy przenoszą własność, ale mają wiele różnic. Od umowy o dożywocie musimy zawsze zapłacić podatek (2% od wartości nieruchomości), a od umowy darowizny tylko wtedy, gdy nie jest ona dokonywana w gronie osób najbliższych.

Umowa o dożywocie to szczególna umowa przenosząca własność nieruchomości, która zawiera również elementy ograniczonego prawa rzeczowego – służebności. Zawierając umowę o dożywocie właściciel nieruchomości przenosi jej własność na nabywcę, nabywca zaś zobowiązuje się zapewnić zbywcy – a także, jeżeli umowa to przewiduje, osobie mu bliskiej – dożywotnie utrzymanie.

Utrzymanie zbywcy i ewentualnie jego bliskich powinno być szeroko rozumiane. Podstawowa różnica między tymi umowami polega na tym, że umowa o dożywocie nie jest bezpłatnym przysporzeniem (tak jak darowizna), a w związku z tym, jeżeli zostanie zawarta, spadkobiercy nie będą mogli żądać zachowku od wartości nieruchomości zbytej w drodze tej umowy, tak jakby to miało miejsce w przypadku darowizny. Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu nasz notariusz Warszawa Centrum.

Podobne artykuły: