Umowa darowizny

Przez umowę darowizny „darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”. Darowizna np. mieszkania  wymaga formy aktu notarialnego, a wtedy podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji. To notariusz powiadamia urząd skarbowy i to on, jako płatnik, pobierze od nas należny podatek. Darowizna mieszkania podlega takim samym zasadom, jak wszystkie inne darowizny.

Z punktu widzenia podatkowego wszystko zależy od tego, do kogo ma trafić darowizna. Tylko wśród najbliższej rodziny darowizna mieszkania nie będzie skutkowała obowiązkiem podatkowym.

Według przepisów najbliższą rodzinę stanowią małżonkowie, zstępni (dzieci i wnuki), wstępni (rodzice i dziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, a także ojczym i macocha darczyńcy. Dalsza rodzina uniknie podatku tylko wtedy, gdy nieruchomość będzie miała nie więcej niż 110 metrów kwadratowych, a obdarowani będą w niej zamieszkiwać.

Warto zwrócić uwagę na obowiązek złożenia deklaracji do Urzędu Skarbowego po przekroczeniu kwoty wolnej określonej w ustawie, mimo przysługującego w kręgu osób najbliższych, zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku, niezależnie od kwoty.

Gdy nieruchomość przekazują rodzice dziecku pozostającemu w związku małżeńskim, to jeśli przekażą darowiznę do majątku wspólnego, wtedy małżonek obdarowanego będzie musiał zapłacić podatek od takiej darowizny. Jeśli mieszkanie czy dom zostanie darowane do majątku osobistego obdarowanego (jak oddzielna własność współmałżonka), podatku nie zapłaci nikt. Ma to swoje dalsze konsekwencje. Na przykład w razie rozwodu mieszkanie z darowizny w całości pozostanie przy obdarowanym, nie wejdzie w skład dzielonego majątku wspólnego.

Jeśli szukasz notariusza w Warszawie, zgłoś się do naszej kancelarii, pomożemy we wszystkich kwestiach związanych z darowizną.

Podobne artykuły: